स्ट्रवेरि खेति मरन्ठाना
माननिय भुमि कृषि तथा सहकारि मन्त्रि श्री आरति पौडेल ज्यू वाट कार्यालयको समुदघाटन
निर्देशनालय वाट निर्देशक ज्यूकाे आगमन
स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम मर्कावाङ, माण्डवि, अभिमुखिकरण
कागती मिसन, नारिकोट, फिल्ड अनुगमन
आ. व २०७७/७८ को कार्यक्रम सार्बजनिकरण
स्थानीय तहका प्राविधिकहरुसंग अन्तरक्रिया/वैठक