माननिय भुमि कृषि तथा सहकारि मन्त्रि श्री आरति पौडेल ज्यू वाट कार्यालयको समुदघाटन
निर्देशनालय वाट निर्देशक ज्यूकाे आगमन
स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम मर्कावाङ, माण्डवि, अभिमुखिकरण
कागती मिसन, नारिकोट, फिल्ड अनुगमन
आ. व २०७७/७८ को कार्यक्रम सार्बजनिकरण
स्थानीय तहका प्राविधिकहरुसंग अन्तरक्रिया/वैठक