बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आलु मिसन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-07-05

2077-07-19
बाख्रा मिसन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-07-05

2077-08-04
बाख्राको मल्टिप्लायर हर्ड कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आवहानको सुचना 2077-07-05

2077-08-04
रैथाने बालि प्रबर्धन कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-07-05

2077-07-19
अभियानमुखि रोड करिडोर कार्यक्रम बाख्रा-(बडडांडा-देबिस्थान-भिङ्ग्रि)र तरकारि(बाग्दुला-मच्छि-सौतामारे) समबन्धि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-07-05

2077-07-19
घांसको स्रोत केन्द्र स्थापना सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2077-07-05

2077-07-19
कृषि विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उध्दमशिलताकार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2077-06-25

2077-07-24
स्ट्रबेरी खेति प्रबिधि प्रदर्शन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब आव्हान गरिएको सूचना 2077-06-20

Closed !!!
आरन व्यवस्थापन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब आव्हान गरिएको सूचना 2077-06-20

2077-07-19
स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब आव्हान गरिएको सूचना 2077-06-20

2077-07-19
आयमुलक कृषि वन प्रबर्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताब आव्हान गरिएको सूचना 2077-06-20

2077-07-19